Disclaimer

Lowensteijn IT besteedt de grootste zorg aan de samenstelling van deze website. Desondanks is het mogelijk dat de gepubliceerde informatie onvolledig of onjuist is, Lowensteijn IT aanvaardt hiervoor geen aansprakelijkheid. Aan de inhoud van de site kunnen geen rechten worden ontleend.

Lowensteijn IT is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade, hoe ook genaamd en ontstaan, als gevolg van gebruik van informatie die op de website van Lowensteijn IT beschikbaar is, of is geweest.

Op al onze aanbiedingen en overeenkomsten zijn onze Algemene Voorwaarden van toepassing. Deze zijn in lijn met de algemene voorwaarden van de branchevereniging FENIT / ICT Office, gedeponeerd bij de Griffie van de Arrondissementsrechtbank te Den Haag op 3 juni 2003 onder nummer 60/2003. Een exemplaar zenden wij u desgewenst kosteloos toe.

 

  Laatste nieuws

• Wij veranderen de manier waarop de ICT wereld backups doet !

Meer over backup...

 

 

Copyright ©2010 Löwensteijn IT